Opruimactie Polder de Dijken3

Medwerkers van het waterschap in het veld