Oplevering compartimenteringsstuw Hoendiep

De laatste stap is gezet: vanochtend is de bedienbare stuwklep in de compartimenteringsstuw van het Hoendiep geplaatst. Een mijlpaal, want hiermee is het belangrijkste onderdeel van de stuw geplaatst. De stuw, nabij de brug Oostwolmerdraai in de Kerkeweg te Oostwold, is één van de twee compartimenteringsstuwen die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

Bekijk hieronder in de video de beelden van de plaatsing van de stuw.

 

De stuwen zijn geplaatst in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. De tweede stuw die nu geplaatst is, rondt een pakket van meerdere maatregelen af. Het waterschap kan met de maatregelen het water in dit gebied goed beheersen. Na het Lettelberterdiep, is nu ook het Hoendiep klaar voor een toekomst met gevolgen van klimaatverandering. De stuwen zijn technische hoogstandjes, uitgevoerd binnen de planning en begroting van Noorderzijlvest.

 

Plaatsing van de stuw in het Hoendiep

Foto: Plaatsing van de stuw in het Hoendiep

 

Compartimenteringsstuw

De compartimenteringsstuwen in het Hoendiep en het Lettelberterdiep spelen een belangrijke rol bij de inzet van de twee waterbergingen De Drie Polders en Polder De Dijken-Bakkerom. Als de waterstand in de boezem in het gebied te hoog komt te staan, zorgt de stuw dat het water naar de waterberging loopt. Daarmee voorkomt het waterschap Noorderzijlvest dat het water uit Drenthe richting het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) stroomt én het daarmee de Electraboezem richting gemaal De Waterwolf ontlast. Door middel van twee inlaten regelt het waterschap dat het water vanuit de boezem terecht komt in de bergingsgebieden. Door de aanleg van deze compartimenteringsstuwen kan het waterschap de waterbergingsgebieden beter en effectiever inzetten. De stuw wordt enkel ingezet zodra waterberging nodig is. Naar verwachting is dat ongeveer eens per 25 jaar. Op zo’n moment gaat de klep omhoog en kunnen er geen boten door het Hoendiep varen. Ook in het Lettelberterdiep, vlak naast de A7, is enige weken geleden eenzelfde compartimenteringsstuw geplaatst.

 

Samenwerking

De oplevering van de compartimenteringsstuw is te danken aan een mooie samenwerking tussen verschillende samenwerkingspartners in het gebied, waaronder firma Jansma Drachten BV, die in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest de bedienbare stuwklep heeft geplaatst. Prolander was verantwoordelijk voor het projectmanagement en Antea Group verzorgde het ontwerp, de directievoering en toezicht.

 

Inhijsen van de stuw in het Hoendiep

Foto: Inhijsen van de stuw in het Hoendiep

 

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier werken de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest samen aan natuurontwikkeling, inrichting van waterbergingsgebieden én maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat het er ook in de toekomst veilig en prettig wonen, werken en recreëren is. Op de hoogte blijven? Kijk dan op www.zuidelijkwesterkwartier.nl en schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief.