Openbare vergadering op 18 april

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 18 april 2017.

De vergadering vindt plaats van 19.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Deze vergadering is openbaar.