Ontwerp Inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde vastgesteld

Op 5 juli 2022 hebben de Gedeputeerde Staten van Groningen het ontwerp voor het Inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde vastgesteld. Van 13 juli tot en met 24 augustus ligt het plan ter inzage en kunt u reageren op het ontwerp.


Nieuwe woning

Het inpassingsplan is van toepassing op enkele percelen in het Dwarsdiepgebied. Hierbij wordt een woning in het natuur- en waterbergingsgebied verplaatst naar de rand van het gebied. De bestaande woning wordt gesloopt om ruimte te maken voor de inrichting van nieuwe natuur en waterberging. De nieuwe woning wordt gebouwd op de open plek tussen Hooiweg 31 en Hooiweg 35. Ook de bestaande woning met nummer 31 krijgt de bestemming ‘wonen’.

 

Plannen inzien

U kunt het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 13 juli inzien bij:

  1. Het gemeentehuis van de gemeente Westerkwartier, Hooiweg 9 te Zuidhorn;
  2. De provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Daarnaast is het inpassingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de knop ‘plan zoeken’ kunt het ontwerp vinden met het planidentificatienummer: NL.IMRO.9920.IPLucaswolde-ON01

 

Bezwaar indienen

Vanaf 13 juli tot en met 24 augustus kan iedereen zienswijzen indienen over het inpassingsplan bij de provincie Groningen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan Gedeputeerde Staten onder vermelding van “zienswijze Inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde” en mailen naar info@provinciegroningen.nl of sturen naar de provincie Groningen t.a.v. team Natuur, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling LGW. Dit kan via het telefoonnummer 050-3164329.

 

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Team Natuur van de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 4329.