Ontmanteling oude gemaal Lettelberterdiep in De Drie Polders

Het nieuwe geautomatiseerde gemaal, inlaatwerk en de stuw aan de Lettelberterdijk zijn opgeleverd door aannemer De Boer en De Groot. Het nieuwe gemaal functioneert goed. Binnenkort wordt het oude gemaal aan de Lettelberterdijk ontmanteld.

foto van het nieuwe gemaal    Foto van de inlaat van het nieuwe gemaal

 

Foto van de stuw bij het nieuwe gemaal

Foto’s: Nieuwe kunstwerken: 1. het gemaal, 2. de inlaat en 3. de stuw.

 

Ontmanteling oude gemaal

Het kleine gebouw waar het oude gemaal in zat, zal blijven staan. Maar het gemaal zelf en de doorstroomkoker onder de Lettelberterdijk zullen worden verwijderd. Voor de verwijdering van deze doorstroomkoker is het noodzakelijk om de Lettelberterdijk ter plekke open te graven en van damwanden te voorzien. Op de plek van de doorstroomkoker zit een kleine knik in de Lettelberterdijk met een steil talud waardoor het asfalt scheurt en afbrokkelt (zie foto). Deze knik gaan we aanpassen door in het talud een damwand te plaatsen en het talud aan te vullen.

 

foto van het oude gemaal aan de Lettelbertdijk    Foto van de Doorstroomkoker

Foto’s: Gebouw met daarin het oude gemaal aan de lettelberterdijk
Foto 2: De te verwijderen doorstroomkoker en aan te passen talud 

 

Stremming en omleiding Lettelberterdijk

Deze werkzaamheden leiden tot een stremming voor achterliggende woningen en doorgaande fietsers. Om de achterliggende woningen bereikbaar te houden wordt er een tijdelijke omleiding aangelegd met een rijplatenbaan. Hierdoor blijft de Lettelberterdijk ook toegankelijk voor fietsers. Op onderstaande kaart staat de omleiding aangegeven. Fietsers kunnen gebruik maken van de rijplaten maar dienen wel af te stappen en de omleiding te voet af te leggen.

 

Plattegrond met de omleiding in rood aangegeven

 

Planning

De aannemer begint na de bouwvakvakantie (week 35) met het aanbrengen van de tijdelijke omleiding. Begin september zal vervolgens de ontmanteling van het gemaal starten. Eind september zal de aannemer de Lettelberterdijk weer dicht maken door middel van klinkers. Dit wordt met klinkers gedaan, omdat direct asfalt aanbrengen risico’s zoals verzakkingen met zich meebrengt. Volgens de planning zal het asfalteren plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Dat kunnen we dan combineren met de noodzakelijke asfaltwerkzaamheden op het eerste deel van de Letterberterdijk, gezien vanaf de Mienscheer. Alle omwonenden worden hier binnenkort per brief over geïnformeerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart Jan Prak op 06-52401220 of bj.prak@prolander.nl. Let op: Bart Jan is tot en met 6 augustus op vakantie.

Tijdens de vakantie van Bart Jan kunt u contact opnemen met Merijn Bolkestein via, 06-27277879 of mail naar m.bolkestein@prolander.nl.