Officiële start werkzaamheden compartimenteringsstuwen

Afgelopen 18 maart 2021 vond de officiële starthandeling plaats voor de compartimenteringsstuwen in het Hoendiep. Met deze stuwen krijgt het waterschap Noorderzijlvest de mogelijkheid de waterbergingsgebieden beter en effectiever in te zetten. Bekijk hier de vlog over de startwerkzaamheden.

Als de waterstand in het omliggende gebied (de boezem) te hoog komt te staan, dienen De Drie Polders en De Dijken-Bakkerom als waterberging. De twee stuwen zorgen dat het water in het gebied naar de waterberging loopt. De stuw in het Lettelberterdiep voorkomt daarnaast dat het water uit het Leekstermeer naar de bergingspolder loopt. De stuw in het Hoendiep zorgt ervoor dat het water tijdelijk gescheiden is van de boezem.