Berging Bakkerom

Luchtfoto van de Berging Bakkerom.

Foto eigendom van Waterschap Noorderzijlvest