Nieuwe voorzitter Gebiedscommissie

Betty de Boer neemt voorzittershamer over

In het Zuidelijk Westerkwartier gaan we met het project gebiedsontwikkeling een nieuwe fase in.

Betty de Boer ontvangt voorzittershamer uit handen van Henk Staghouwer

De Gebiedscommissie heeft in december een vervolgopdracht gekregen van waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen. In een aantal gebieden gaan we de uitvoering in. De opdrachtgevers van de Gebiedscommissie (waterschap Noorderzijlvest en provincie) hebben aangegeven dat het in deze fase goed is om het voorzitterschap van de Gebiedscommissie over te dragen aan een onafhankelijk voorzitter, die oog heeft voor de verschillende belangen binnen de Commissie. Betty de Boer heeft het voorzitterschap van de Gebiedscommissie overgenomen van Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie). Zowel Henk Staghouwer (vicevoorzitter) als Carla Alma (dagelijks bestuurslid waterschap) blijven lid van de Gebiedscommissie. Zo blijven zij samen met de gebiedspartners bijdragen aan de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.