Uitnodiging: denk mee over het watersysteem

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier onderzoeken we of het watersysteem van zes polders voldoet aan de behoeften vanuit de landbouw.

Het betreft de polders: Vredewold, Nienoord, Zuiderpolder, Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert. Wij willen met de eigenaren/gebruikers nadenken over knelpunten die zij ervaren en mogelijke oplossingen. Aanleiding zijn berekeningen van het waterschap (de zogenaamde “NBW-toetsing”). Hieruit blijkt dat de polder lokaal gevoelig is voor stijging van de polderwaterstanden bij langdurige of extreme regenval. Deze stijgingen van waterstanden geven plaatselijk kans op natschade.

Dit nadenken doen we in een werksessie. Bij een werksessie komen de kaarten op tafel en kan er groepsgewijs worden ingetekend wat er leeft aan ideeën over het watersysteem. Om de groep werkbaar te houden moet deze niet te groot zijn. Eigenaren van meer dan 5 hectare grond in de polder hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wanneer deze eigenaren niet de directe gebruikers zijn, maar de percelen worden verpacht, kan ook de pachter aan deze werksessie deelnemen.

Op basis van de uitgevoerde berekeningen en de werksessies gaan we na wat mogelijke maatregelen zijn en of er kansen zijn deze maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier mee te nemen. Ben je van plan de bijeenkomst te bezoeken, wil je je dan aanmelden op het mailadres d.leeuwerik@prolander.nl? Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal personen dat aanwezig zal zijn. Voor vragen kun je Dhr. Dirk Jan Leeuwerik ook bellen op 06-52401702

Op de site van het waterschap Noorderzijlvest kun je terecht voor meer informatie.

De data en opzet van de bijeenkomst:

Data werksessies

 • 5 april, 9.30 uur – 12.30 uur, Vredewold,
 • 7 april, 9.30 uur – 12.30 uur, Nienoord,
 • 8 april, 9.30 uur – 12.30 uur, Zuiderpolder,
 • 12 april, 9.30 uur – 12.30 uur, Fanerpolder,
 • 14 april, 9.30 uur – 12.30 uur, Lagemeeden,
 • 19 april, 9.30 uur – 12.30 uur, Lettelbert,

Locatie: de CazemierBoerderij / Dorpshuis Tolbert, Hoofstraat 27 te Tolbert.

Werksessie “NBW-polders”

Programma:

 1. Welkom en introductie (Prolander / Waterschap)

Door René van der Ploeg (waterschap Noorderzijlvest) en Dirk Jan Leeuwerik (Prolander).

 1. Toelichting op het watersysteem van de polder
 1. Resultaten van de uitgevoerde berekeningen
  – toelichting mogelijke knelpunten
  – toelichting risico op bodemdaling door veenoxidatie
 1. Werksessie in groepen

Elke groep denkt na over de volgende onderwerpen:

 • Het huidige zomer- en winterpeil (voldoende of te droog dan wel te nat); Wat is goed, wat kan beter;
 • De waterafvoer bij (extreme) neerslag. Wat gaat goed, wat zijn knelpunten?;
 • Bespreking risicokaart veendaling; wordt de kaart herkend? Zijn er aanvullende of andere inzichten?
 1. Gezamenlijke terugkoppeling
 1. Afsluiting