Meedenken over inrichting deelgebieden tijdens twee informatieavonden

Komend najaar gaan de inrichtingswerkzaamheden in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom van start. En volgend jaar ook in de Lettelberterbergboezem. Op maandag 3 en woensdag 5 juni dachten inwoners, grondeigenaren en andere geïnteresseerden tijdens de informatieavond mee over de ontwerpen voor de inrichting.

Algemeen projectleider ErnstJan Cornelius van Prolander schetste de aanwezigen beide avonden een beeld van de toekomstige maatregelen in de gebieden. Nu de uitvoering nabij komt is dat beeld gedetailleerder. Met de inbreng van de aanwezigen worden de definitieve ontwerpen voor de deelgebieden opgesteld. Lees verder voor een korte samenvatting per avond.

De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem

Op 3 juni was er voor belangstellenden een informatieavond over De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Tijdens deze avond gaf een video (zie hieronder) een virtuele rondwandeling om en in het nieuw te bouwen gemaal Lettelbert in De Drie Polders. Daarna konden de circa 25 belangstellenden in alle rust en openheid aan de hand van kaarten en tekeningen in gesprek met betrokken deskundigen van de Provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Prolander en ingenieursbureaus.

Deze video is niet ondertiteld, omdat deze geen gesproken tekst bevat.

Polder de Dijken-Bakkerom

Ongeveer 38 belangstellende waren op de tweede avond (5 juni) afgekomen om zich te laten informeren over de plannen in Polder De Dijken-Bakkerom. Nieuw in het ontwerp was de integratie van de Dijkweg als toekomstige kade. De wijziging werd goed ontvangen door de aanwezigen. Ook kwam de faunapassage onder de provinciale weg aan de orde. De gedachte is om hier in de toekomst een brug aan te brengen. De aanwezigen vroegen aandacht voor de hoge snelheid waarmee gereden wordt op de provinciale weg. Ook deze avond was er volop gelegenheid om bij de kaarten en tekeningen de plannen door te spreken en alle vragen op tafel te leggen bij betrokken deskundigen van de Provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Prolander en ingenieursbureaus.