Kijken en luisteren naar mogelijkheden

Bewoners van Dwarsdiep-Zuid gingen 21 november met een ambtelijke afvaardiging van Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier het veld in. Zo kon ter plekke, met kaarten en meetstokken bij de hand, de situatie worden besproken.

In september spraken bewoners van Dwarsdiep-Zuid, tijdens de bijeenkomst in de Akkerhoeve, de wens uit eens het terrein samen te bezoeken. Belofte maakt schuld en dus werd een ambtelijke afvaardiging van de gebiedscommissie verwelkomd door een ruim aantal bewoners. Doel van de bewoners was om de commissie kennis te laten nemen van het gebied. En om te kijken en luisteren naar de reële mogelijkheden en beperkingen.

Kades

Op vier plaatsen, waar woningen grenzen aan het toekomstige natuur- en waterbergingsgebied, is stilgestaan bij mogelijke toekomstscenario’s. Ook werd aan de hand van de hoogtekaart inzichtelijk waar kades verwacht kunnen worden. En bovendien werd duidelijk welke hoogte een kade kan hebben. Daarbij is vaak sprake van maatwerk. Helemaal in de gevallen waar de natuur en waterberging de infrastructuur en bebouwing raakt.

 

Ter plekke werd gekeken naar de mogelijke toepassing van plannen in het terrein zelf.

Foto: Ter plekke werd gekeken naar de mogelijke toepassing van plannen in het terrein zelf.

Zinvolle excursie

Aan het eind werd, onder het genot van koffie met cake, de ochtend gezamenlijk geëvalueerd. De conclusie was dat er meer inzicht en begrip is gekomen voor de opgaves en de inpassing ervan in het gebied. Een bewoonster gaf aan: ‘De excursie is een zinvolle bijdrage aan de communicatie over en weer, het heeft zeker geholpen om elkaar beter te leren kennen. En het heeft duidelijkheid verschaft over welke kadehoogten we het nu hebben. De verdere invulling van het gebied zie ik nu met meer vertrouwen tegemoet.’