Inzetprotocollen klaar voor drie waterbergingen

Drie inzetprotocollen voor de inzet van de waterbergingen in De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en Lettelberterbergboezem zijn afgerond. Het Dwarsdiep volgt later. Nu deze protocollen klaar zijn, kan Waterschap Noorderzijlvest deze gebruiken (na oefening) wanneer dat nodig is. 

Inzetprotocollen

Een inzetprotocol is de standaard werkwijze die het waterschap volgt bij de inzet van de waterbergingen. De werkwijze omvat de stappen die noodzakelijk zijn om een waterbergingsgebied correct in te zetten. Inzetten van een waterberging kan nodig zijn na langdurige en hevige regenval. In dat geval is er sprake van een calamiteit.

Calamiteitenplan

Tijdens een calamiteit volgt Waterschap Noorderzijlvest het calamiteitenplan. Onderdeel van dat plan zijn bestrijdingsplannen voor verschillende calamiteiten, zoals watertekort, uitvallen van zuiveringen, hoogwater op zee of wateroverlast. De drie inzetprotocollen worden als bijlage toegevoegd aan het ‘Bestrijdingsplan Peilbeheer waterschap Noorderzijlvest’.

Zelfde format

De inzetprotocollen hebben allemaal hetzelfde format. De uniformiteit zorgt voor eenduidigheid bij de inzet van de protocollen. De vaste structuur kan het waterschap ook gebruiken voor vergelijkbare protocollen voor andere waterbergingen.

Fasering inzet

De inzet van de waterbergingen gebeurt in een aantal verschillende fases:

  • Voorbereidingsfase: Dat is de fase waarbij wordt overwogen bij welk maximaal peil de berging wordt ingezet.
  • Fase inzet berging: Afhankelijk van diverse parameters/voorspellingen wordt de berging ingezet op basis van processchema’s.
  • Handhavingsfase: Tijdens de inzet is het belangrijk de werking en veiligheid van de berging te controleren.
  • Fase ledigen: Na inzet van de berging moet deze binnen twee weken worden geleegd.
  • Nazorg: Wanneer de berging weer leeg is, is het tijd voor de opname van schade, eventueel herstel en de afhandeling van schadevergoeding.

Besluitvormingsprotocol

Naast de inzetprotocollen gebruikt het waterschap voor inzet van de waterbergingen ook een besluitvormingsprotocol. Het besluitvormingsprotocol is het eerste protocol dat gepakt wordt bij een dreiging van hoog water. Het geeft aan welke bergingen bij voorkeur eerst ingezet moeten worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de situatie op dat moment. Het besluitvormingsprotocol is daarom geen vastgezet plan, maar helpt tijdens het besluitvormingsproces. Dit besluitvormingsprotocol omvat de bergingen in het Zuidelijk Westerkwartier (De Drie Polders, De Dijken-Bakkerom, Lettelberterbergboezem en later Dwarsdiep). Het is nagenoeg klaar.

Totstandkoming protocollen

De inzet- en besluitvormingsprotocollen zijn het gezamenlijk resultaat van stages van meerdere studenten bij Waterschap Noorderzijlvest. De stages vonden plaats onder deskundige begeleiding van het projectteam dat voor het waterschap de aanleg van de waterbergingen begeleidt. Ewout van der Schee (Built Environment, Civiele Techniek), Bertus Mulderije (Built Environment, Civiele Techniek) en Annejet Tuinstra (Fysische Geografie) werkten tijdens hun stages aan onderzoeken over de inzet van de bergingen en de eerste aanzet voor de inzet- en besluitvormingsprotocollen. De bijstelling en afronding van de protocollen was onderwerp van de stage van Janna Sinke voor de opleiding Environmental & Infrastructure Planning.

Foto: Janna Sinke.