Grondtransport Leekstermeergebied – De Drie Polders

Op woensdag 3 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden waarna vrachtwagens met grond gaan rijden van het Leekstermeergebied (Polder Vredewold) naar De Drie Polders. Die grond is nodig om de kades van de waterbergingsgebiedsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier te realiseren. Wij proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer verwacht 10-12 werkdagen nodig te hebben om de grond te vervoeren.

Rijroute

Het transport vindt plaats op doordeweekse dagen tussen 8.30 en 15.00 uur, zodat de omgeving en schoolgaande kinderen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. De route is zo uitgestippeld dat vrachtwagens elkaar niet tegenkomen en onveilige situaties worden vermeden. Op bijgaande kaart ziet u de route, in overleg met de gemeente Leek is deze is tot stand gekomen.

Kaart met route transport

Kaart: route transport.