Graafmachines opgestart in De Drie Polders

Aannemer HAZ Infra heeft samen met de directie (Witteveen+Bos) en Prolander de uitvoering van De Drie Polders voorbereid. De uitvoeringsplannen zijn opgesteld en vastgesteld, en dat betekent dat de uitvoering start.

De toekomstige locatie van de Gave, een watergang die aan de zuidkant wordt gegraven, is uitgezet in het terrein. De aannemer start op maandag 27 januari 2020 met uitgraven. Met de vrijkomende grond wordt ten eerste een zandbaan aangelegd vanaf de Mienscheer naar de locatie waar het gemaal en de inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk zullen komen. De zandbaan is bedoeld om materialen over aan- en af te voeren voor de bouw van de kunstwerken. Wie de kunstwerken gaat bouwen is nog niet bekend. Momenteel vindt daarvoor een aanbesteding plaats. 

De grond die na aanleg van de zandbaan nog over is wordt gebruikt voor de aanleg van de kades en beheerpaden. Ook start aannemer HAZ Infra met het verwijderen van een aantal dammen met duikers aan de zuidkant van het gebied. Deze zijn in de toekomst niet meer nodig om het gebied te ontsluiten en te beheren.