Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier van start

Na een gedegen voorbereiding is op 12 januari 2015 de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier van start gegaan. De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest gaan samen met de betrokken gemeenten en organisaties aan de slag met de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.

Dit jaar gaat de commissie met grondeigenaren en bewoners in het gebied in gesprek om een plan te maken voor de realisatie van waterberging en het natuurnetwerk. Hierbij krijgen ook mogelijkheden voor de recreatie, verbeteringen voor de landbouw en landschapsherstel een plek.

Het officiële startmoment van de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier was in januari in Boerderij Cazemier te Tolbert.