Gebiedsbijeenkomst projectgebied TOPSOIL-Dwarsdiep 

Op woensdag 9 oktober 2019 om 20:00 (inloop 19:30) organiseert waterschap Noorderzijlvest een laatste gebiedsbijeenkomst over het project TOPSOIL-Dwarsdiep in dorpshuis ‘De Weme’ in Noordwijk. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van een 2,5-jarig studie- en onderzoekstraject naar de bodem, het maatregelenpakket ter bevordering van de waterhuishouding (inclusief kosteneffectiviteit) en de subsidiemogelijkheden besproken.

TOPSOIL

Agrariërs en waterschap Noorderzijlvest hebben in de afgelopen 2,5 jaar onderzoeken uitgevoerd en studie verricht naar de bodem. Doel hiervan was om te kunnen bepalen welke maatregelen de waterhuishouding in het gebied kunnen verbeteren, onder andere met het oog op de klimaatverandering. De uitkomsten van dit studie- en onderzoeksproject, TOPSOIL-Dwarsdiep, moeten bijdragen aan betere landbouwomstandigheden, de waterkwaliteit verbeteren en verdroging tegengaan.

Gebiedsbijeenkomst

De uitkomsten van dit studie- en onderzoekstraject worden tijdens de bijeenkomst op 9 oktober gepresenteerd, en daarnaast komen het vervolgtraject en de mogelijkheden van subsidie aan bod. De bijeenkomst is bedoeld voor alle belangstellenden binnen het projectgebied (zie afbeelding). 

  • Datum en tijd: Woensdagavond 9 oktober 2019, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
  • Locatie: Dorpshuis ‘De Weme’ in Noordwijk

Aanmelden

Bent u ook aanwezig tijdens de gebiedsbijeenkomst? Laat dat dan weten door een mail te sturen aan info@noorderzijlvest.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp ‘aanmelding bijeenkomst TOPSOIL-Dwarsdiep’