Gebiedsavonden op 3 en 5 juni

Op maandag 3 juni organiseert de Gebiedscommissie een informatieavond over de inrichting van De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. Op woensdag 5 juni is er een informatieavond over de inrichting van het gebied Polder de Dijken-Bakkerom.

Op maandagavond 3 juni om 20:00 zijn grondeigenaren, omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom in De Postwagen te Tolbert, tijdens de informatieavond over de inrichting van van De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. Op woensdagavond 5 juni vindt daar ook een informatieavond plaats over de inrichting van Polder de Dijken-Bakkerom.

Waarover gaan de bijeenkomsten?

Beide bijeenkomsten hebben dezelfde opzet, en gaan over de diverse onderzoeken die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd om de voorziene maatregelen uit het inrichtingsplan te vertalen naar ontwerpen voor de uitvoering. Op basis van de resultaten is een voorlopig ontwerp voor de inrichting van de gebieden opgesteld, dat inmiddels is uitgewerkt tot een concept-definitief ontwerp. Tijdens de informatiebijeenkomst praten we u bij over de onderzoeken die zijn uitgevoerd en tonen wij u de voorlopige ontwerpen die uitgewerkt zijn naar concept-definitieve ontwerpen.

Waarom is de bijeenkomst interessant voor u?

Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u meedenken over de uitwerking van de concept-definitieve ontwerpen voor de inrichting. Na afloop van de plenaire presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen en opmerkingen te maken. In het tweede deel van de avond ligt het concept-definitief ontwerp op tafel en kunt u in gesprek met betrokken deskundigen. Rekening houdende met de opgehaalde informatie uit de gebiedsbijeenkomst worden de concept definitieve ontwerpen deze zomer uitgewerkt naar definitieve ontwerpen en een bestek.

Praktische informatie

De Postwagen ligt aan de Hoofdstraat 53 te Tolbert, heeft een zeer goede bereikbaarheid en is voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ErnstJan Cornelius van Prolander (email: e.cornelius@prolander.nl, tel.: 06-52401179).

Let op: De voorlichtingsavonden gaan over de voorbereiding van de uitvoering in de gebieden, en niet over grondposities of de beschikbaarheid van gronden en de procedures als PIP en MER.