Eindresultaten TOPSOIL-Dwarsdiep gedeeld tijdens slotbijeenkomst

Op woensdagavond 9 oktober zijn tijdens de laatste gebiedsavond de eindresultaten van het onderzoeksproject TOPSOIL-Dwarsdiep gepresenteerd. 

Naast deelnemende agrariërs waren ook overige belangstellenden uit het gebied aanwezig. Het eindrapport van het onderzoeksproject adviseert in te zetten op maatregelen voor zowel bodemstructuur en gewas als watersysteem. Deze maatregelen hebben een groot draagvlak onder de agrariërs en worden door het waterschap aanbevolen.