De Nota Reactie en Commentaar

Begin dit jaar lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier ter inzage.

Iedereen mocht toen zijn zienswijze over de plannen kenbaar maken. Een aantal particulieren en organisaties heeft dat ook gedaan. Hun zienswijzen zijn verwerkt in deze Nota Reactie en Commentaar (NRC). Deze is op 29 mei vastgesteld. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien door de Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest. Hierin staat ook of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de plannen. De NRC is geanonimiseerd. Alle indieners van een zienswijze hebben – voordat we deze op de site hebben gepubliceerd – de NRC toegestuurd. Onder een code vinden zij het antwoord op de door hen ingediende zienswijze.