Besluit Ontgrondingsvergunning ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben op 8 maart 2019 besloten de door Prolander aangevraagde vergunning voor de ontgronding van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier, onder voorschriften, te verlenen.

Het te ontgronden gebied is circa 30 hectare groot, en wordt gebruikt voor de inrichting van twee waterbergingsgebieden (Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders). Het gebied wordt tot op een gemiddelde diepte van ongeveer 1,5 meter beneden maaiveld ontgraven.

Download het Besluit Ontgrondingsvergunning.

Terinzagelegging

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage:

  • in de 4 gemeentehuizen van de gemeente Westerkwartier (in Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn en;
  • in het provinciehuis van Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tot en met 23 april 2019 een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift.

Bekijk aan welke voorwaarden een beroepschrift moet voldoen en hoe deze worden afgehandeld op de website van de provincie Groningen.