Baggerwerkzaamheden Dwarsdiep, Wolddiep en Enumatilster Matsloot

Waterschap Noorderzijlvest start begin 2022 met het baggeren van het Dwarsdiep, het Wolddiep en de Enumatilster Matsloot. Dat doen we omdat er veel bagger op de bodem van de watergang ligt. Door dit te verwijderen, bevorderen we de doorstroming en verbetert de waterkwaliteit. Het betreft onderhoudswerk dat ongeveer eens in de 20 tot 30 jaar nodig is.

 

Op dit moment bereiden we de werkzaamheden voor. Het is nog niet bekend wanneer het baggeren exact gebeurt. We verwachten dat we in februari 2022 kunnen starten met het inrichten van het depot en dat het baggeren in het najaar van 2022 klaar is. De bagger kan vervolgens drogen tot en met de zomer van 2023. Op de onderstaande schets ziet u waar wordt gebaggerd.

Overzichtskaart te baggeren watergangen

Afbeelding: Overzichtskaart te baggeren watergangen

Baggerdepot

De bagger wordt van de waterbodem opgezogen en door leidingen naar een tijdelijk depot bij de Hooiweg geperst. We verzamelen de bagger in het depot zodat het daar kan opdrogen. Deze werkmethode voorkomt veel transport van bagger met vrachtauto’s. Om de bagger in het depot te houden maken we om het depot een grondrug van ongeveer 1,2 meter hoogte. Deze grondrug zal ongeveer 0,5 meter hoger zijn dan de Hooiweg.

 

Het depot is tijdelijk, voor maximaal 3 jaar. De ligging van dit depot ziet u op het kaartje hieronder. Na het afvoeren van de ingedroogde bagger ruimen we het depot weer op. Ook halen we dan de grondrug weg die nodig was om de bagger bij elkaar te houden. Omwonenden van de depotlocatie zullen de werkzaamheden gaan merken. Als het depot wordt ingericht en later wordt opgeruimd zijn er overdag grondverzetmachines aan het werk. De bagger kan na inbrengen tijdelijk naar natte grond ruiken.

 Overzichtskaart depotlocatie

Afbeelding: Overzichtskaart depotlocatie

Hergebruik grond

De kwaliteit van de bagger is geschikt om als grond opnieuw te gebruiken. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: grondstoffen hergebruiken wanneer dat mogelijk is.