Baggerwerkzaamheden Dwarsdiep, Wolddiep en Enumatilster Matsloot

Waterschap Noorderzijlvest start begin maart 2022 met het baggeren van het Dwarsdiep, het Wolddiep en de Enumatilster Matsloot. Dat doen we omdat er veel bagger op de bodem van de watergang ligt.

Door dit te verwijderen, bevorderen we de doorstroming en verbetert de waterkwaliteit. Het betreft onderhoudswerk dat ongeveer eens in de 20 tot 30 jaar nodig is. Op dit moment bereiden we het werk voor samen met de aannemer die het baggerwerk gaat uitvoeren. We verwachten dat we in maart 2022 kunnen starten met het inrichten van het depot. In april kunnen we dan starten met het baggeren zodat dit in het najaar van 2022 klaar is. De bagger kan vervolgens drogen tot en met de zomer van 2023. Op de onderstaande schets ziet u waar wordt gebaggerd.

Overzichtskaart te baggeren watergangen

Figuur 1: Overzichtskaart te baggeren watergangen

 

Baggerdepot

De bagger wordt van de waterbodem opgezogen en door leidingen naar een tijdelijk depot bij de Hooiweg geperst. We verzamelen de bagger in het depot zodat het daar kan opdrogen. De kwaliteit van de bagger is geschikt om opnieuw als grond te gebruiken. Deze werkmethode voorkomt veel transport van bagger met vrachtauto’s. Om de bagger in het depot te houden maken we om het depot een grondrug van ongeveer 1,2 meter hoogte. Deze grondrug zal ongeveer 0,5 meter hoger zijn dan de Hooiweg.

 

Het depot is tijdelijk, voor maximaal 3 jaar. De ligging van dit depot ziet u op het kaartje hieronder. Na het afvoeren van de ingedroogde bagger ruimen we het depot weer op. Ook halen we dan de grondrug weg die nodig was om de bagger bij elkaar te houden. Omwonenden van de depotlocatie zullen de werkzaamheden gaan merken. Bij het inrichten en later het opruimen van het depot zijn overdag grondverzetmachines aan het werk. De bagger kan na inbrengen in het depot tijdelijk naar natte grond ruiken.

 

Plattegrond van de beschreven depotlocatie

Figuur 2: Overzichtskaart depotlocatie

 

Vragen en opmerkingen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u deze stellen aan Eelke Rijpkema van MUG-Ingenieursbureau uit Leek. Dit bureau begeleidt dit baggerproject voor Waterschap Noorderzijlvest. U kunt Eelke Rijpkema bereiken via 06-29027284 of erijpkema@mug.nl.Daarnaast kunt u vragen stellen aan Caroline Schilder van J.P. Schilder. Dit bedrijf verzorgt de uitvoering van de baggerwerkzaamheden voor Waterschap Noorderzijlvest. U kunt Caroline Schilder bereiken via 06-43542776 of c.schilder@jpschilder.nl