Avondwandeling door het Dwarsdiep: in gesprek met buurtschap Roordaweg, Wilgenpad en Lietsweg

Op 8 mei verzamelden ongeveer 25 buurtbewoners en inwoners van Boerakker zich in de kantine van camping de Akkerhoeve. Op het programma stond een avondwandeling over een geliefd wandelpad in het gebied.

 

Moerassig gebied

Voorafgaand aan de wandeling kregen de deelnemers een toelichting op het schetsontwerp voor de inrichting van de natuur en waterberging in het Dwarsdiepgebied. Omdat het gebied ten noordwesten van de kruising Roordaweg en Wilgenpad laag gelegen is,  zal hier na de inrichting een moerassig gebied ontstaan met natte hooilanden. Daar ontstaat een bijzondere vegetatie door het kwelwater dat hier uit de bodem komt. Zo’n gebied is aantrekkelijk voor allerlei broedvogels die slecht tegen verstoring kunnen. Kortom: een nat gebied waar rust belangrijk is.

 

Aanpassing wandelpad

Om de rust voor broedvogels te borgen, moet een deel van het populaire wandelpad ten zuiden van het Dwarsdiep daar in het huidige schetsontwerp voor wijken. Ook is de eerder voorgenomen meandering, een kronkelige loop, geschrapt omdat dat in dit gebied geen goede resultaten voor natuur en water oplevert. Dit leverde discussie op: meerdere aanwezigen gaven aan hier niet blij mee te zijn.

Daarom is afgesproken dat er een klankbordgroep komt met enkele afgevaardigden vanuit de buurt en het dorp Boerakker. Met deze klankbordgroep worden duidelijke afspraken gemaakt over wat er wanneer besproken wordt, en wat er met de inbreng gedaan wordt. De werkgroep recreatie komt hiervoor in juni met een voorstel. Het schetsontwerp geldt als basis waarbinnen ruimte is voor nadere invulling van recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden en vissteigers.

 

Een groep mensen heeft zich verzameld aan het begin van een wandelpad

Foto: de avondwandelaars op de kruising Dwarsdiep en Wilgenpad.