Afscheid Carla Alma van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

Op 25 februari nam Carla Alma, bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest, afscheid van de Gebiedscommissie (GC). Mevrouw Alma heeft ervoor gekozen zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart, en daardoor zal ze ook niet meer terugkeren bij de GC.

Na lovende woorden van gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen nam Carla Alma zelf het woord. Ze gaf te kennen erg blij te zijn met de vorderingen die er de laatste jaren zijn gemaakt in het mooie Westerkwartier, en met het feit dat de uitvoerders van het project steeds meer in harmonie met de streek kunnen werken. Ze kreeg een mooie mand met streekproducten als dank voor haar betrokkenheid en inzet. Na de waterschapsverkiezingen zal het waterschap een nieuwe vertegenwoordiger afvaardigen in de GC.

Henk Staghouwer en Carla Alma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henk Staghouwer en Carla Alma.