Afronding aanbestedingsprocedure Hoendiep Zuidzijde

Op 27 augustus 2020 is de aanbestedingsprocedure voor het kadewerk aan de Hoendiep Zuidzijde afgerond.

Uitvoeringspartijen

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft Prolander het werk aanbesteed bij Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. Het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verzorgt de directievoering en toezicht. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

Logo Royal Haskoning DHV Logo van Tebezo

Planning werkzaamheden

In de week van 21 september 2020 wordt de eerste werkbespreking gehouden. Tijdens deze werkbespreking worden afspraken gemaakt tussen de directie, RHDHV en de aannemer Tebezo. Er worden afspraken gemaakt over de werkplannen, het opstarten van de werkzaamheden, de frequentie van de bouwvergaderingen, de communicatie en aanspreekpunten.

Vervolgens plant aannemer Tebezo de werkzaamheden in. Als de planning is uitgewerkt organiseren we een bijeenkomst op locatie voor grondeigenaren en bewoners. Dit is naar verwachting begin oktober.

Werk in uitvoering door Tebezo

 

Werk in uitvoering door Tebezo

Foto’s: werk in uitvoering door Tebezo

Gebied

Uit onderzoek is gebleken dat de kade onder de weg van de Hoendiep Zuidzijde (deels) niet voldoet aan de juiste kerende hoogte. Deze hoogte is minimaal +0 NAP. Dit staat voor Normaal Amsterdams Waterpeil en staat gelijk aan het gemiddelde zeeniveau in de Noordzee. De geplande werkzaamheden moet hier verandering in brengen. De werkzaamheden vinden plaats langs de bestaande weg aan de Hoendiep Zuidzijde.

Opgave

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft de opgave om de regionale keringen (veelal kades) duurzaam op juiste kerende hoogte te brengen. De werkzaamheden vinden tegelijkertijd plaats met andere werkzaamheden binnen het ZWK. Daarom is besloten om de werkzaamheden te combineren en uit te voeren binnen de gebiedsontwikkeling van het ZWK.

Werkzaamheden

In de oever van het Hoendiep (vanaf de Kerkeweg) wordt een stalen damwand geplaatst. Deze damwand loopt door tot huisnummer 28. Vanaf huisnummer 28 tot aan huisnummer 24 wordt een tuimelkade aangelegd. Voor huisnummer 24 wordt een damwand geplaatst. Na huisnummer 24 tot aan het Lettelberterdiep wordt een tuimelkade aangelegd. Het plaatsen van de damwand en het aanvoeren van grond voor de tuimelkade zal vanaf het Hoendiep (over water) plaatsvinden.