Aannemer gebiedsinrichting De Drie Polders bekend

Begin september is voor De Drie Polders een Europese aanbesteding gestart. Op dinsdag 12 november werd de aanbestedingsprocedure afgerond. Aannemer HAZ Zwartsluis BV (HAZ Infra) won de aanbesteding, en zal het zogenaamde grond, weg en waterbouw deel (GWW) uitvoeren.

Onder het GWW-deel van de gebiedsinrichting van De Drie Polders worden de inrichting van de natuur (waaronder het graven van natuurvriendelijke oevers), het graven van de Gave en kwelsloten en het aanleggen van kades voor de waterberging met vrijkomende grond verstaan.

Betrokken partijen

Tijdens de uitvoering zal ingenieursbureau Witteveen+Bos directie voeren en toezicht houden. Dit ingenieursbureau heeft eerder ook de plannen voorbereid en daarvoor een bestek opgesteld. Opdrachtgevers voor dit werk zijn de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest. De uitvoering in De Drie Polders wordt gefinancierd door zowel de opdrachtgevers als het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkling. Als gedelegeerd opdrachtgever verzorgt Prolander het proces- en gebiedsmanagement.

Planning van de werkzaamheden

De komende periode stelt HAZ Zwartsluis BV een planning van de werkzaamheden op. Deze planning delen we met u tijdens een gebiedsavond, die naar verwachting begin december plaatsvindt. Een uitnodiging hiervoor volgt.

De uitvoering van de Drie Polders binnen de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Europees Landbouwfonds