Aanbestedingsprocedure geautomatiseerde kunstwerken afgerond

Op 27 februari 2020 is de aanbestedingsprocedure voor de geautomatiseerde kunstwerken in het Zuidelijk Westerkwartier afgerond.

Onderdelen van het bestek

In het bestek zijn alle geautomatiseerde kunstwerken opgenomen die nodig zijn om de twee waterbergingen, in De Drie Polders en in Polder De Dijken-Bakkerom, te laten functioneren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de aanleg van een dubbel vijzelgemaal, een poldergemaal, twee inlaatwerken, twee geautomatiseerde stuwen, damwanden en beschoeiing.

Gunning

Op 27 februari 2020 is de aanbestedingsprocedure voor de geautomatiseerde kunstwerken in het Zuidelijk Westerkwartier afgerond. Het werk is namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest door Prolander gegund aan De Boer & De Groot civiele werken B.V. uit Harlingen. Ingenieursbureau Arcadis verzorgt de directievoering en toezicht. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

 

Logo De Boer & De Groot civiele werken

Logo Arcadius

Foto’s: logo’s van de Boer en de Groot en Arcadis.

Planning werkzaamheden

Binnenkort wordt de eerste werkbespreking gehouden. Daarna plant de aannemer De Boer & de Groot B.V. zijn werkzaamheden in. Als de planning is uitgewerkt organiseren we een gebiedsavond. Deze vindt naar verwachting eind maart of begin april plaats.

Logo Europees landbouwfonds