25e vergadering van de Gebiedscommissie

Op maandagavond 10 mei vindt de 25e vergadering van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier plaats. Tijdens de online vergadering worden de gebiedscommissieleden bijgepraat over de voortgang en planning in het ZWK.

Inspreken

Vanwege de corona-maatregelen is deze helaas opnieuw digitaal en niet openbaar. Wel kunt u vooraf schriftelijke inspreektekst toesturen als u een vraag of een mening hebt over een bepaald onderwerp. Deze inspreektekst kan per mail aangeleverd worden bij ErnstJan Cornelius via e.cornelius@prolander.nl.
Dat kan tot maandag 10 mei 12:00.