Openbare vergadering Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 22 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. Deze vergadering is openbaar.