Werkzaamheden N388 Bakkerom

Vanaf eind augustus starten de eerste werkzaamheden aan de N388 Bakkerom. In de N388 wordt een brug aangebracht, nabij de N388 wordt een geautomatiseerde stuw geplaatst en wordt de huidige 60 km-zone in zuidelijke richting verlengd en aangepast. Van deze werkzaamheden is een animatie gemaakt. In dit bericht leest u een update van de planning en werkzaamheden.

Foto van de N388 Bakkerom ter hoogte van de te bouwen brug

Foto: Locatie N388 waar de brug zal worden gebouwd.

 

Voor de water- en faunaverbinding tussen de Bakkerom Zuid en de Bevervallei wordt in de N388 een brug aangebracht. Hierdoor kan faunamigratie tussen beide gebieden veilig plaatsvinden. In de omgeving wordt faunagaas aangebracht die zorgt dat fauna onder de brug door wordt begeleid. Ten noordoosten van de brug wordt een geautomatiseerde stuw aangebracht die zorgt voor de waterpeilscheiding, Bakkerom-Zuid (NAP -0,93) naar de Bevervallei (NAP -1,45 m). Ook kan over deze stuw water aangevoerd worden en kan vis mee migreren vanaf de Bakkerom-Zuid naar de Bevervallei. Bij inzetten van de waterberging wordt de stuw opgetrokken en sluit deze de Bevervallei in westelijke richting af.

 

Animatie nieuwe situatie

Om de nieuwe brug te kunnen bouwen, wordt het wegtracé van de N388 aangepast. De huidige 60-kilometerzone wordt in zuidelijke richting verlengd naar iets ten zuiden van de Tjabbenvennenweg en de Bakkerom. De noordelijk grens wordt niet verlengd. De N388 zelf zal binnen deze 60 Km zone worden heringericht. Ingenieursbureau Sweco heeft de werkzaamheden in onderstaande animatie verwerkt. In deze video “vliegt” u vanaf het zuiden over het werkgebied N388 heen.

 

Uitvoering

De aanbesteding van de werkzaamheden in de Bakkerom is inmiddels gestart. Half augustus wordt bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De werkzaamheden aan de N388 worden in 3 fases uitgevoerd.

  • Fase 1: Stremming doorgaand verkeer N388 en aanleg bypass (periode september 2021)
  • Fase 2: Aanbrengen voorbelasting en geautomatiseerde stuw (september – december 2021)
  • Fase 3: Bouw brug en herinrichten N388 (januari – augustus 2022)

 

Fase 1: Stremming doorgaand verkeer N388

Van 30 augustus tot en met 17 september 2021 (week 35-37) wordt een bypass naast de N388 aangebracht. In deze periode wordt vanaf de A7 grond vanuit Leek aangevoerd voor het aanbrengen van de bypass en die wij onder andere gebruiken als voorbelasting voor het nieuwe weg deel. In deze periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn over de N388. Voor de veiligheid van u en de aannemers is deze stremming helaas noodzakelijk. Doorgaand verkeer vanaf het zuiden wordt vanaf de rotonde in Boerakker omgeleid. Vanaf het noorden wordt doorgaand verkeer vanuit Sebaldeburen en Oldekerk omgeleid.

 

Voor het bestemmingsverkeer, openbaar vervoer en nooddiensten blijft het tijdens deze stremming mogelijk om de N388 te gebruiken. De aannemer zorgt dat hier één rijstrook voor beschikbaar blijft. Houd wel rekening met mogelijk enig oponthoud. Fietsers worden omgeleid via de Dijkweg en de Mensumaweg. Nadat de bypass is aangelegd en geasfalteerd (eind week 37) is doorgaand verkeer weer mogelijk. Het verkeer zal dan tot de zomer van 2022 over deze bypass rijden. Hierbij zal dan sprake zijn van een snelheidsbeperking.

 

Onderhoudswerken provincie Groningen

De provincie Groningen voert in deze periode ook ca. èèn week onderhoudswerkzaamheden uit aan de N388. Dit betreft het wegdeel vanaf de A7 tot aan de rotonde in Boerakker. De provincie zal hierover zelf communiceren.

 

Visualisatie toekomstige N388
Foto: Visualisatie toekomstige N388

 

Fase 2: Aanbrengen voorbelasting en geautomatiseerde stuw

Vervolgens wordt in september het wegtracé van de nieuwe brug de grond voorbelast met zand. Deze voorbelasting is noodzakelijk omdat wij naast de bestaande weg de nieuwe weg en brug gaan bouwen. Het voorbelasten duurt ongeveer zes maanden. Hierna is de bodem door zetting sterk en stabiel genoeg om de nieuwe weg op aan te gaan leggen . Eind 2021 zal de aannemer ook de nieuwe geautomatiseerde stuw aanbrengen.

 

Visualisatie toekomstige N388 en de brug
Foto: Visualisatie toekomstige N388 vanaf de brug

 

Fase 3: Bouw brug en herinrichten N388

In fase 3 wordt gestart met de bouw van de brug. Deze brug moet in het voorjaar 2022 gereed zijn. Ook wordt in 2022 de nieuwe wegconstructie gerealiseerd waarbij de brug wordt aangesloten op de N388. Dit zal gepaard gaan met extra stremmingen. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

 

Contact

De omwonenden worden binnenkort per brief geïnformeerd. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart Jan Prak op 06-52401220 of bj.prak@prolander.nl. Let op: Bart Jan is tot en met 6 augustus op vakantie. Tijdens de vakantie van Bart Jan kunt u contact opnemen met Merijn Bolkestein via, 06-27277879 of mail naar m.bolkestein@prolander.nl