Waterschap Noorderzijlvest stelt Projectnota vast

Het DB van Waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 juni de Projectnota Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld.

De Projectnota was al eerder vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.