Waterberging De Dijken Bakkerom die voor een groot deel gevuld is met water