Vergadering Gebiedscommissie 25 februari 2019

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier nodigt u van harte uit om de eerstvolgende vergadering bij te wonen. Het eerste deel van deze vergadering is openbaar.

Datum, tijd en locatie

De vergadering vindt plaats op maandag 25 februari 2019 van 19.00 – 21.00 uur in het voormalig gemeentehuis in Leek, Tolbertstraat 66, 9351 BJ in Leek.

Meer informatie

Bekijk de vergaderstukken in onze agenda.