Toekomst Polder de Dijken schetsend onder de loep

In het gebouw van voetbalvereniging Boerakker lagen woensdagochtend 25 november grote kaarten, papier en stiften klaar voor een dynamische ochtend. Op uitnodiging van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier kwamen circa twintig mensen samen voor een schetssessie.

Een schetssessie is een inspirerende brainstorm waarbij de nadruk niet ligt op woorden maar op geschetste, getekende ideeën. In Boerakker werd Polder de Dijken onder de loep genomen. Door (vertegenwoordigers van) bewoners, ondernemers, grondeigenaren, belangengroepen en betrokken organisaties uit Polder de Dijken en ook medewerkers van de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Prolander. Hoe zouden zij de natuur en water het liefst plaatsen in het gebied? Alle aanwezigen waren vrij om het gebied op papier in te richten naar eigen voorkeur. Zo werd direct duidelijk waar mogelijkheden liggen, waar ideeën elkaar overlappen of juist in de weg zitten. Gedetailleerde kennis uit het gebied kwam in zorgen en wensen naar voren. Dat ging van het aanwijzen waar die velduil gezien is, tot de vraag of de weg wel droog blijft. En van de vraag of de bestaande biodiversiteit nog uitgebreid kan worden tot de wens een moerasgebied te creëren.

Welkom bevers

Een moeras spreekt tot de verbeelding: ruig landschap, omgevallen bomen, kansen voor de natuur, de belangenvereniging Polder de Dijken heeft niet voor niets de bever opgevoerd als naamgever voor een deel van het gebied: de Bevervallei. De naam werd enthousiast ontvangen. En wie weet gaat het over een aantal jaren zo goed met het Natuurnetwerk Nederland dat de bever zijn weg terug weet te vinden.

Inspiratie

Dat het gebied met nieuwe natuur en waterbergingen wordt ingericht is zeker, maar hoe precies, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De aanwezigen stuitten af en toe op vragen die nader onderzoek vragen. In dit stadium zijn daarom nog geen besluiten te nemen en is nog niet overal een antwoord op. Met de schetssessie werd een verkenning gedaan van de belangen en de ideeën. Het was een inspirerende ochtend van samen denken, bouwen en inzichten krijgen. Het leverde waardevolle informatie op voor de commissie, die samen met bewoners en belanghebbenden zo aan een constructief plan bouwt.

Bouwstenen

Tot maart 2016 houdt de Gebiedscommissie twee schetssessies voor elk van de drie gebieden (Polder de Dijken, Dwarsdiep en De Drie Polders), eventueel in combinatie met een veldbezoek. De uitkomsten vormen bouwstenen voor het concept-inrichtingsplan. Aan het eind van elke tweede sessie is er per gebied een openbare bijeenkomst waar de uitkomsten worden gepresenteerd.