De ingezaaide (rode) klaver toont zich op de kades goed voor de biodiversiteit