Foto van de eerste ophoogslag is aangebracht, de eerder eraf gehaalde teelaarde wordt er na zetting weer opgebracht.