Foto van de landhoofden compartimenteringsstuw Lettelberterdiep in aanleg