Foto van de aanleg dammen en duikers in de Zuidhorner Zuidpolder door aannemer Oosterhuis.