Afbeelding ontwerp robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) tussen natuurgebied De Drie Polders en de Pasop waarin de faunaduiker wordt aangebracht