Schema oude riet

Dit schema is ontleend aan Jan van de Broek en Ben Westerink. Op het veen (1) loopt een stroompje (2). Zeewater maakt gebruik van deze bedding (3) en zet (4) steeds meer (5) klei af. Het veen elders klinkt veel sneller in dan de klei. Uiteindelijk liggen zelfs de dijken lager dan de voormalige bedding. Hoog en laag wisselen dus van plaats in een langdurig proces.

Schema Oude Riet