Wie beheert de natuur?

De invulling van de natuur vindt plaats in het inrichtingsplan. Het streven is om de natuur voor iedereen toegankelijk te maken. Wie de natuur gaat beheren is nog niet bekend. Op sommige plaatsen, waar de natuur kritische eisen stelt aan het beheer, zal meer ervaring en kennis van gespecialiseerd natuurbeheer nodig zijn. Op andere plaatsen zal ruimte zijn voor particulier natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer.