Komen er ook kades bij de waterbergingsgebieden?

Ja, om water in deze gebieden te kunnen bergen zijn er kades nodig. De kades zijn nodig om water in het gebied te bergen. En ze beschermen ook de directe omgeving van deze waterbergingsgebieden tegen wateroverlast. Niet overal zijn kades nodig. Waar mogelijk maken we gebruik van de natuurlijke hoogteverschillen. Ook de hoogte zal variëren. De voorlopige berekeningen geven aan dat daar waar kades nodig zijn deze in hoogte kunnen variëren van ca 0,30 meter boven het maaiveld tot ca 1,50 meter boven het maaiveld. Zie ook de foto’s op deze pagina. Het aantal te bergen kubieke meters water is bepalend waar deze moeten komen en hoe hoog kades moeten worden. De vormgeving van de kades en de definitieve locatie worden in schetssessies uiteindelijk bepaald.