Is er aandacht voor het landschap?

Ja, één van de opgaven is herstel en ontwikkeling van de landschappelijke waarden. Denk bijvoorbeeld aan de houtsingels en waterlopen. Bij het ontwerpen van het waterbergingsgebied kijken we naar de landschappelijke inpassing en vormgeving van de kades.