Zijn er beheersmogelijkheden voor het verder oprukken van pitrus?

Pitrus houdt van een verstoorde bodem en wisselende grondwaterstanden. Eén van de manieren om sterke uitbreiding van pitrus te voorkomen is het hoog houden van de grondwaterstand. Daarnaast is in verschillende gebieden goede ervaring opgedaan met het maaien van pitrus, waardoor er geen dichte en hoge pollen ontstaan en de pitrus in verspreiding en dichtheid afneemt.