Grondtransport bij Lettelberterbergboezem

Vanaf 25 januari start aannemer van der Meer BV met grondtransport bij Lettelberterbergboezem. Lees hier meer over onder andere het hergebruik van grond en waar de werkzaamheden precies plaatsvinden.

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft de opgave om de regionale keringen (veelal kades) duurzaam op juiste hoogte brengen. Deze hoogte is minimaal +0 NAP. Dit staat voor Normaal Amsterdams Peil en staat gelijk aan het gemiddelde zeeniveau in de Noordzee. De kunstwerken, twee inlaten en één uitlaat, functioneren niet goed waardoor de inzetbaarheid van deze bergboezem niet meer optimaal is. Kunstwerken in bouwkundige zin zijn door mensenhanden gemaakte bouwwerken. Om deze werkzaamheden te combineren is afgesproken om de maatregelen voor het waterbeheer mee te nemen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier (ZWK).

Start werkzaamheden

Om de kades weer op hoogte te brengen is circa 20.000 m3 grond nodig. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in de zomer. In week 4 (vanaf 25 januari) start aannemer van der Meer BV uit Scharnegoutum met grondtransport vanuit Oostindië in Leek. Zie hieronder de kaart waarin de route opgenomen is. De route vindt plaats over het Mienscheer. Het gaat om vrijgekomen grond van werkzaamheden door de gemeente Westerkwartier in de wijk Oostindië.

Kaart: route.

Hergebruik grond

Het voordeel van grondhergebruik is dat we niet onnodige nieuwe schaarse grondstoffen aanboren. Zo vermijden we nieuwe afvalstoffen, beperken we transportkilometers, CO2-uitstoot, fijnstof en overlast voor de omgeving. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de samenwerkingspartners.

De grond wordt in een tijdelijk gronddepot aan het Mienscheer opgeslagen. Het gronddepot staat op grond van het waterschap Noorderzijlvest en voor een klein deel op een aangrenzend landbouwperceel. Zie locatie op onderstaande afbeelding. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV houdt toezicht op het werk. Meer weten over het werk bij Lettelberterbergboezem? Bekijk de gebiedspagina Lettelberterbergboezem.

Locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Kaartje: locatie tijdelijk depot. Betekenis rode ster: locaties gronddepot. Blauwe peil: aanvoer naar depot.

Achtergrondinformatie

Lettelberterbergboezem ligt in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK). In 2003 heeft het Waterschap Noorderzijlvest de Lettelberterbergboezem ingericht voor waterberging, landbouw, en natuur. De Lettelberterbergboezem heeft een oppervlakte van ca. 100 hectare en wordt beheerd door een pachter. In de zomerperiode wordt het polderpeil gehanteerd en in de winterperiode het boezempeil.