Kaart Dwarsdiep

Kaart van natuur- en waterbergingsgebied Dwarsdiep, ten noorden van de A7. De kaart toont van links naar rechts de grenzen van het gebied binnen het Natuurnetwerk Nederland. Links in het gebied ligt waterberging Marumerlage, midden en rechts waterberging Dwarsdiep.