twee kaarten samen QR-codes

Kaart 2.: Globale inrichtingsschets (links) en uitwerking bestekstekening (rechts).