Figuur 1 peil

Figuur 1: Eindsituatie bij verhoogd peil in het voorjaar / vroege zomer (2026) in de te ontwikkelen moerasstroken. Vanaf 2021 stijgt het gemiddelde peil jaarlijks ongeveer 15 cm tot dit niveau. Rechts van de pijl de zone die mogelijk mee gemaaid kan worden als ‘natte zeggevegetatie of nat grasland’