Werkzaamheden Lettelberterdijk gestart

In samenwerking met de gemeente Westerkwartier krijgt een gedeelte van de Lettelberterdijk een nieuwe asfaltlaag. Het deel dat we gaan vernieuwen ligt tussen ’t Mienscheer en het gemaal.Daarnaast wordt het oude veerooster en de bestrating nabij het oude gemaal vervangen en voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Ook is op een ongeveer 15 plekken herstel nodig aan de randen  van het fietspad.

 

Wat betekent dit voor u?

De aanliggende  woningen en terreinen aan de Lettelberterdijk  blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor bewoners en gebruikers. Ook de hulpdiensten zijn van de werkzaamheden en de omleidingsroute op de hoogte gesteld. Tijdens de uitvoering van asfalteringswerkzaamheden is het niet of niet altijd mogelijk om via de Mienscheer de Lettelberterdijk op en af te rijden. De aannemer zal de bewoners hierover tijdig informeren.  U kunt de Lettelberterdijk dan in noordelijke richting naar Enumatil verlaten deels via een aangelegde rijplatenbaan ter hoogte van het fietspad. Op andere momenten kunt u wel richting de Mienscheer, u rijdt dan over de funderingsbaan die later wordt geasfalteerd. Voor doorgaand fietsverkeer wordt de Lettelberterdijk gedurende deze verbeter en herstelwerkzaamheden is een omleiding aangegeven.

 

Planning

Op 10 november start de aannemer met het uitleggen van de platenbaan.  Hierna wordt het oude asfalt gefreesd verwijderd en de fundering aangevuld op plekken waar dat nodig is. De verwachting is dat we op 18 november starten met het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag.  Daarna komen de “reparatievlakken” aan de beurt. Langs het nieuwe gedeelte van de wegkomen aan weerskanten grasbetonstenen. Na deze werkzaamheden wordt het geheel netjes afgewerkt en in gezaaid. Als de weersomstandigheden gunstig zijn is de verwachting dat de werkzaamheden aan de Lettelberterdijk tussen 5 en 9 decembervolledig zijn afgerond.

 

Contact

De direct omwonenden zijn voor de start door de aannemer op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Oetze van der Wier van het aannemingsbedrijf Van der Meer. Hij is bereikbaar op +31641340444. Vanuit Sweco kunt u contact opnemen met Mathijs Kok +31651806592. Ab Albers is namens Prolander opdrachtgever en die kunt u bellen op +31652401191.