Vergadering van Gebiedscommissie vervalt

Zonder tegenbericht vindt de eerstvolgende vergadering plaats op 28 juni.

De eerder opgestelde planning moest onlangs worden aangepast. Dit was nodig omdat de aanbestedingsprocedure meer tijd heeft gevraagd dan verwacht. Ook is in overleg met de Gebiedscommissie meer tijd besteed aan overleg met de streek. Verder wordt er binnenkort met drie verschillende ingenieursbureaus een gezamenlijke planning opgesteld. Deze bureaus gaan diverse onderzoeken uitvoeren en Prolander ondersteunen bij het inrichtingsplan, de Milieu Effect Rapportage uitvoeren en het Provinciaal Inpassingsplan opstellen. De verwachting is dat deze gezamenlijke planning op zijn vroegst eind april klaar is. Dit betekent dat er voor de vergadering van 18 april niet voldoende agendapunten zijn om te bespreken. Daarom wordt deze geannuleerd.

Zodra de gezamenlijke planning van de ingenieursbureaus klaar is, dan plaatsen we deze op de site.